פצצה גרעינית

מדריך להישרדות בנוסף: קישור לרשימת מדריכים באנגלית – בקבצי פי.די.אפ / להורדה על אפילה גרעינית ראה: כאן

פצצה גרעינית

מדריך להישרדות בנוסף: קישור לרשימת מדריכים באנגלית – בקבצי פי.די.אפ / להורדה על אפילה גרעינית ראה: כאן

אגירת מזון

   מחסן מזון להורדה: הישרדות טווח קצר / שלב 1: מים

אגירת מזון

   מחסן מזון להורדה: הישרדות טווח קצר / שלב 1: מים